โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทองฯ

  1. นายนพพร   ทับทอง           ประธานกรรมการ

  2. นายชินทัช  อาจธัญกิจ      กรรมการ

  3. นายสมยศ  จรขำ                กรรมการ

  4. นายพิบูลย์   น้ำนุช             กรรมการ

  5. นายกิตติ   จันทร์เจียม        กรรมการ

  6. นางพฤกษา   นาคอ้น         กรรมการ

  7. นางสุกัญญา   แท่งทอง     กรรมการ

  8. นายณรงเดช   นาขนานรัมย์    กรรมการ

  9. นายปัญญา       มณีโชติ         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0892717373 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชานน เสรีพงศ์ โทรศัพท์: 0956359742 อีเมล์: y2k670025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]