โรงเรียนบ้านวังพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังพร้าว

  1.        นายสมชาย    วงษ์สุนทร      ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.       นายสำเนียง    เจนจบ      กรรมการ

  3.       นายจวง     อุุทุมพันธ์          กรรมการ

  4.       นายธรรมนูญ    พึ่งจิต     กรรมการ

  5.       นายเกษม   เจนจบ          กรรมการ

  6.       นายบุญเลิศ   หยวกวัฒน์    กรรมการ

  7.       พระอธิการชวลิต     ทตตมโน          กรรมการ

  8.       นายสำเภา     สุรภี             ผู้แทนครู

  9.       นายวีระชัย   จันทร์กระจ่าง        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านวังพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banwangprao2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ โทรศัพท์: 0923903601 อีเมล์: patiwatwichawong2534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]