โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสวรรค์

  1.  นายบุญส่ง  ทองวงค์ (ผู้แทนทรงคุณวุฒิ)                             ดำรงตำแหน่ง            ประธานสถานศึกษา
  2.  นายพรชัย  อิ่มถาวร  (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                                                       กรรมการ
  3.  ผู้ใหญ่ชัชวาลย์   อิงชัยภูมิ (ผู้แทนองค์กรปกครอง)                                                                กรรมการ
  4.  นางละมุล  ใจรักษา  (ผู้แทนองค์กรชุมชน)                                                                             กรรมการ
  5.  นางสาวเนตรนภา  แก้วนิสัย  (ผู้แทนศิษย์เก่า)                                                                        กรรมการ
  6.  นางสด  จิ๋ววิเศษ (ผู้แทนทรงผู้ปกครอง)                                                                                กรรมการ       
  7.  นายวิชอบ  กอยขุนทด  (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)                                                                        กรรมการ
  8.  นางสาวกรวิภา  วิลาควง  (ผู้แทนครู)                                                                                      กรรมการ
  9.  นายสมจิต   ช่วยบุญ  (ผู้แทนทรงคุณวุฒิ)                                                        กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:24:16 น.

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-700612 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสมจิต ช่วยบุญ โทรศัพท์: 0869373827 อีเมล์: kaioob25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]