โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

  นต.ถิ ปญ.ญา สมาอาภา
                 “แสงสว่างอันใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

  วิสัยทัศน์
      “มุ่งเน้นเป็นโรงเรียนมาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคนเก่งคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ร่วมคิดกับชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:24:16 น.

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0812127554 อีเมล์: chamnong_80@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพจน์ พร้อมสุข โทรศัพท์: 0843796998 อีเมล์: wawyaba_2499@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]