• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ 

                  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้

  ปรัชญา

                  วินัยดี  วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 23:33:20 น.

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โทรศัพท์: 056-709590 อีเมล์: anubarnlomkao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ โทรศัพท์: 0805076303 อีเมล์: dekchainumnao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]