โรงเรียนบ้านราหุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ข้อมูลพื้นฐาน

            ชื่อโรงเรียนบ้านราหุล ที่ตั้ง ๔๔๙หมู่ ๔ ตำบล บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ โทร ๐๕๖๗๓๑๐๕๗ e-mail http://www.Rahool school.com เปิดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ บ้านราหุล หมู่ ๔ ตำบลบึงสามพันบ้านแต้ว หมู่ ๑ ตำบลบึงสามพัน บ้านโคกตายอ หมู่ ๒ ตำบลซับสมอทอด

   

  ประวัติโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านราหุล ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดทำการสอนเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๓ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดราหุลเป็นสถานที่เรียน ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายฟุ้ง โพธิ์ทอง ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง โดย นายเซิ้ม เกตุพิน ได้บริจาคที่ดินให้ มีนายอรุณ บางน้อย รักษาการแทนครูใหญ่ ที่ดินบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของวัดราหุลในปัจจุบัน ต่อมาภายหลังทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคสมทบ จึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ปัจจุบันซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายสาย เณรมา จำนวน ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จ จึงย้ายมาเรียนในที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เป็นต้นมา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:02:26 น.

โรงเรียนบ้านราหุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-731057 อีเมล์: schoolbanrahul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนติกร กาจภาคิณ โทรศัพท์: 0953381420 อีเมล์: rahulschool449@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]