โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อยู่เลขที่  169  หมู่   5  ถนนเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี  สายใหม่  ตำบลน้ำร้อน  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  67000  โทรศัพท์ 056-751149  โทรสาร  056-751149  e-mail : petchabunwittaya@gmail.com  website : pwpb.freevar.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   มัธยมศึกษา  เขต  40  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 113 ไร่  เขตพื้นที่บริการการศึกษา  หมู่ 1-11 ตำบลน้ำร้อน,  หมู่ 2 ตำบลชอนไพร, หมู่ 3,7,13 ตำบลตะเบาะ หมู่ 2,6,8 ตำบลนายมและหมู่ 1,4 ตำบลระวิง  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลน้ำร้อน   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2529 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2529  โดยมี   นายจำรัส  มีฉิม   กำนันตำบลน้ำร้อน ร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลน้ำร้อนได้ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนผ่านอำเภอ จังหวัด โดยความเห็นชอบของนายปรีชา   พงศ์อิศวรานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอกรมสามัญศึกษา และด้วยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงจัดตั้งโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาขึ้น    บนที่ดินป่าสงวนของสภาตำบลน้ำร้อน   จำนวน 113 ไร่  ซึ่งระยะแรกมี   นายวิจารณ์ ภักดีรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา   อีกตำแหน่งหนึ่ง  โดยในปีการศึกษา 2529   มีครู อาจารย์  จำนวน 6 คน  และนักการภารโรง จำนวน 1  คน  มีนักเรียน 38 คน และได้ขอใช้ห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน  ซึ่งห่างจากที่ตั้งปัจจุบัน ประมาณ 500 เมตร เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว     
                         วันที่ 16 พฤษภาคม 2529 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายบุญส่ง   ชุนแจ่ม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาเป็นคนแรก    ผู้บริหารคนที่ 2  นายชยันต์   มัตย์พงษ์ถาวร   คนที่  3  
    นายจำลอง  กองสังข์   คนที่ 4 นายอมร   อ่อนสี    คนที่ 5 นายพัชริน  ภู่ชัย และปัจจุบันมีนาย จุลินทร์ น้ำค้างเป็นผู้อำนวยการโรงเเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:43:22 น.

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-751149 อีเมล์: petchabunwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรไกร แก้วเสมา โทรศัพท์: 0848228113 อีเมล์: Surakrai002@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]