โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนวัดน้ำพุ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต. น้ำพุ อ. เมือง จ. ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2504 โดยกำนันเรือง  อุ่นณรงค์ทอง  นายเดช ลิมปิทีป ศึกษาธิการอำเภอ  นายสงัด รักเจริญ  นายอำเภอเมืองราชบุรี  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  บนที่ดินสาธารณประโยชน์  25 ไร่  สังกัดกรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  นายบุญมา ชมทิพย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ปัจจุบัน  นายประยงค์  ศรีสันเทียะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.  2509    โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2523   โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมแห่ง001ชาติกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2533  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นหนึ่งในจำนวน 219 โรงเรียนทั่วประเทศ  และเป็นหนึ่งในจำนวน 3 โรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
  ปัจจุบันโรงเรียนวัดน้ำพุมีที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน  เขตบริการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุเขตบริการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน   คือตำบลน้ำพุ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
  อนุบาล โดยใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  ของกรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  468  คน  นักการภารโรง  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  5  คน
   

  อังษรย่อโรงเรียน              น.พ.  และ   ม.น.พ.  (สำหรับชั้น  ม. ต้น)
  สีประจำโรงเรียน               น้ำเงิน – ฟ้า
  สีน้ำเงินหมายถึง               ความเข้มแข็งมั่งคง  ขนบธรรมเนียมประเพณี

                                         ความภาคภูมิใจในตนเอง  ใฝ่สูง  รักศักดิ์ศรี
  สีฟ้าหมายถึง                     ความกว้างขวาง
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นประดู่  เป็นไม้ยืนต้น  ทนทานทุกฤดู  ใบให้ร่มเงาดี                                                                                                                                                   เนื้อไม้ดีมีราคา  ดอกสีเหลือง  สวยงาม  มีกลิ่นหอม
  พระประจำโรงเรียน           พระพุทธปฏิมาสัลเลขาวรรณโสภิต
  คติประจำโรงเรียน             นักประชาธิปไตย  ใฝ่หาความรู้  สู้งาน  ต่อต้านสิ่งเสพติด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]