โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น

  ๒.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง

  ๓.ส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการใช้เทคโนโลยี

  ๔.พัฒนาครูเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  ๕.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]