โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติและพัฒนาการ

        โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2466 โดยระยะแรกอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  กระทั่ง พ.ศ. 2484 จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข.จำนวน 3 ห้องเรียนโดยประชาชนบริจาคเงินสมทบในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้รื้อถอนเนื่องจากชำรุดมากไม่อาจซ่อมแซมได้

  ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง

  หลังที่ 1 แบบ 014 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยงบประมาณของทางราชการ
  หลังที่ 2 แบบ 017 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยงบประมาณของทางราชการ และคุณแม่เชื้อ อนันตกูล  คุณณรงค์-คุณประกอบอนันตกูล บริจาคสมทบ ทหารช่าง ช.พัน 52 ช.1 รอ.    คุณบุญเอิบ-คุณทำนุ กิตติอุดม ก่อสร้างเพิ่มเติม
  หลังที่ 3 แบบ 017 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยงบประมาณของทางราชการ และ
  คุณพจนา ถาวรกิจ คุณแม่เชื้อ อนันตกูล บริจาคสมทบ  ปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัย  รอการรื้อถอน
  หลังที่ 4 แบบเขียนเอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 คุณสมภูมิ-คุณอัญชนา ไวคกุล  สร้างเองทั้งหมด
  หลังที่ 5 แบบ สปช. 2/28 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยงบของทางราชการ

  หลังที่ 6  แบบ สปช.105/29  แปดห้องเรียน  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยงบประมาณของทางราชการ  ทดแทนอาคารเรียนที่เกิดอัคคีภัย 

  อาคารอเนกประสงค์ 4 หลัง

  หลังที่ 1-2 แบบกรมสามัญ 312 จำนวน 2 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 และพ.ศ. 2522
  หลังที่ 3 แบบ สปช. 201/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
  หลังที่ 4 แบบ สปช. 206/26 (2539) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542  ทั้งหมดสร้างด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ
  ห้องสุขา 5 หลัง จำนวน 22 ที่ สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามเด็กเล่น 1 สนาม

  พัฒนาการ

  - เริ่มขยายการสอนลงสู่ระดับก่อนประถมศึกษา โดยเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก เมื่อ พ.ศ. 2526
    และเปลี่ยนจากการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 1-2 ตามโครงการอนุบาลชนบท เมื่อ พ.ศ. 2528
  - โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จนสามารถปรับขยายโครงสร้างตำแหน่งผู้บริหาร
     เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2532
  - เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปีการศึกษา 2535

  การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และลงมือปฏิบัติจริงโรงเรียนได้จัดให้มีห้องส่งเสริมการเรียนการรู้ คือ
  - ห้องสมุด
  - ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (2 ห้อง)
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2 ห้อง)
  - ห้องปฏิบัติการทางภาษา
  - ห้องส่งเสริมวิชาชีพ
  - ห้องสื่อการเรียน

  ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:40:48 น.

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-1127 อีเมล์: sosopee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ วงศ์ษาโรจน์ โทรศัพท์: 0961710098 อีเมล์: klanarong555@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]