โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  1.  นายสุนทร คุสินธุ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษา
  2. นายอำนาจ ทองพิบูลย์  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
  3. นางพรศรี   สุกิจญาณ  ผู้แทนครู  กรรมการ
  4. นางทองหยด รื่นยาน  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ
  5. นายเฉลา  น้อยหนู  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
  6. นางอัญชลี รอดนิกร  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
  7. พระครูศาสนกิจจานุโยค    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
  8. พระอธิการจักรกฤษณ์พุทธสาโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
  9.  นางพักตร์วิภา อโณวรรณพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  10. นางกัญจน์จญา ไวคกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  11. ส.ท. จรัญ  หมื่นศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  12. นายชมนันท์  บรรดาศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  13. นางวาสนา  อะริยทัศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  14. นางน้ำค้าง วิถีประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  15. นางโสภี สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ/เลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:40:48 น.

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-1127 อีเมล์: sosopee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ วงศ์ษาโรจน์ โทรศัพท์: 0961710098 อีเมล์: klanarong555@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]