โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) พ.ศ  2562

  ๑  นายอำนาจ   อร่ามหนุน                  ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ประธานกรรมการ)

  ๒  ร.ต.ต.  นรสิงห์   อ่อนน้อม              ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๓  นางจันทร์จิรา   แก้วกัญญา             ผู้แทนครู

  ๔  นายถิรายุ   จิตงามขำ                    ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕  ร.ต.จรวย   เฟื่องชื่น                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖

  ๖  นายประจวบ   พัดจันทร์หอม          ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๗  พระครูสังฆรักษ์สายชล  ฐิตสาโร    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ๘  พ.อ. สุเทพ  สีหมากสุก                ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๙  นายวิเชียร   ทองน้อย                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-02 11:47:01 น.

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3236-9305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา แก้วกัญญา โทรศัพท์: 0844580534 อีเมล์: owenoke3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]