โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
          โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2465 เดิมชื่อโรงเรียนวัดเขาแร้งและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตามชื่อวัดที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2500
           การจัดการศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2465 จนถึง พ.ศ.2468 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นชั้นประโยคประถม ครั้นถึง พ.ศ.2471 ได้จัดการสอนใหม่เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นประโยคประถมต้น เปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ.2515 โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.ศ. 2520ยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 คงเหลือแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จนถึงปัจจุบันโดยมี นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32737317 อีเมล์: wadsoda_school@ratchabu
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี วัฒนสุนทร โทรศัพท์: 0819957866 อีเมล์: sontaree2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]