โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายชาญชัย  พรมประสิทธิ์                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    ประธานกรรนมการ

  2.  นายประเคน  ภู่ศิริ                                      ผู้แทนผู้ปกครอง                                               กรรมการ

  3.  นางสุนทรี  วัฒนสุนทร                              ผู้แทนครู                                                            กรรมการ

  4.  นายทวีศักดิ์  ทรัพย์กุล                              ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                   กรรมการ

  5.  นายสำรวย  จันที                                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                           กรรมการ    

  6.  นายชัยวัฒน์  เทพพิทักษ์                          ผู้แทนศิษย์เก่า                                                   กรรมการ

  7.  พระครุเกษมขันติคุณ                                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                            กรรมการ

  8.  พ.ต.บุญฤทธิ์  สายบัว                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      กรรมการ

  9.  นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม       กรรมการและเลขานุการ

   สั่ง  ณ   วันที่  9  มิถุนายน  2559


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32737317 อีเมล์: wadsoda_school@ratchabu
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี วัฒนสุนทร โทรศัพท์: 0819957866 อีเมล์: sontaree2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]