โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

   

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  หมายเหตุ

  1

  นายเรวัต             กองศรีกุลดิลก

  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ

  2

  นางสุวารีย์          คุ้มจิตร์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  นางปกิตตา        เหมือนหนู

  ผู้แทนครู

  4

  นายสุชาญ         ฐิติกุล

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5

  นายลำยอง         ฤทธิ์ธิไกร

  ผู้แทนองค์ชุมชน

  6

  จ.ส.อ.ประสิทธิ์   พุดภูสา

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  พระสรชัย            ภูริปัญญโญ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8

  นายอำนาจ         งามยิ่งยวด

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

  กรรมการและเลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุชัญญา รวยภิรมย์ โทรศัพท์: 0652133928 อีเมล์: aung4.mook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]