โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

                                                                                               คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ปีการศึกษา2556  

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  หมายเหตุ

  1

  เด็กชายพิพัฒน์       ศรัทธาผล

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองเฉลิม

  รองประธานนักเรียน

  3

  เด็กหญิงเมธาวี       บุญเจริญ

  กรรมการ

  4

  เด็กหญิงสุธิตา        สุขเกษม

  กรรมการ

  5

  เด็กชายอาทิตย์         สุนทร

  กรรมการ

  6

  เด็กชายธานินทร์      กำเนิดเพ็ชร

  กรรมการ

   

   

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุชัญญา รวยภิรมย์ โทรศัพท์: 0652133928 อีเมล์: aung4.mook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]