โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • Facebook
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายสมพงษ์  สัยเขียนวงษ์

  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

   

   

   

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

  อดีต - ปัจจุบัน

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายเลย  มณเฑียรรัตน์

  ครูใหญ่

  ๑ พ.ค. ๒๔๗๗ - ยุบโรงเรียน

   

  ๒.

  นายซ้อน  ศรีประเสริฐ

  ครูใหญ่

  ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๖ – ๑ ก.ย.๒๕๑๔

   

  ๓.

  นายคมกฤษ  สุขศรี

  ครูใหญ่

  ๑ พ.ย. ๒๕๑๔ – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๓๔

   

  ๔.

  นายระดม  รศมนตรี

  ครูใหญ่

  ๗ พ.ย.๒๕๓๔ – ๓๑ ธ.ค.๒๕๔๑

   

  ๔.

  นายสุรีย์  อมาตยพงศ์

  ครูใหญ่

  ๑๕ ก.พ.๒๕๔๒ – ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๗

   

  ๕.

  นายอุดม  ศิวโมกษธรรม

  ผู้อำนวยการ

  ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๗ –  ๙ พ.ย.๒๕๕๐

   

  นางกฤติยา  พลอยเรียง

  ผู้อำนวยการ

  ๙ พ.ย.๒๕๕๐ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖

   

  นายสมพงษ์  สัยเขียนวงษ์

  ผู้อำนวยการ

  ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 09:24:13 น.

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0898006220 อีเมล์: s115@ratchaburi.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาทิพย์ ช่างนำ โทรศัพท์: 0923741001 อีเมล์: jutatip410@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]