โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • สมัครเรียน
 • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึงพอใจ

 • Social Network
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  1. ด.ญ.ศุขพดี   ทองอุบล                 ประธานนักเรียน

  2. ด.ช.ชานุ     สุวดินทร์กูร                รองประธานนักเรียน

  3. ด.ญ.อนิลทิตา   บรรดาศักดิ์           เลขานุการ

  4. ด.ช.สุทธิ์ปพัฒน์      มันทวิถี          กรรมการ

  5. ด.ญ.มีนารินทร์   ธมนันท์ธีมาภัค    กรรมการ

  6. ด.ช.ชาฆินทร์     สุวดินทร์กูร         กรรมการ

  7. ด.ช.ปริวัชร์     ศรีทรงงาม             กรรมการ

  8.ด.ญ.อมรรัตน์    อ่อนลมูล              กรรมการ

  9.ด.ช.พีรพัฒน์     มณีทอง               กรรมการ

  10.ด.ญ.ณัฏฐณฺชา     ผิวเผือก          กรรมการ

  11.ด.ญ.ศุภาพิชญ์     ธารสิทธิ์          กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 19:43:46 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-9463 อีเมล์: anubanwatpleng.rb1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาลัด แย้มเกษร โทรศัพท์: 0940913545 อีเมล์: dalad.jan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]