โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

   

                  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนชายแดน มีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่า ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอสวนผึ้งห่างประมาณ 25  กิโลเมตร ถึงจังหวัดราชบุรีระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร

                  เดิมทีนักเรียนหมู่บ้านตะโกล่าง ต้องไปเข้าเรียนที่โรงเรียนสินแร่สยาม ซึ่งมีระยะห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 11 กิโลเมตร  การเดินทางไป – กลับ ได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องเดินทางด้วยเท้าลงห้วย และผ่านป่าเปลี่ยว และเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย ไข้มาเลเรียชุกชุม ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลเชี่ยวจนเด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้

                  ต่อมานายวัชระ  แย้มอรุณ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ มอบแก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่137 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกล่าง และเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2532 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมี               ส.ต.อ.บุญเริ่ม ทองปาน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนสินแร่สยามกลับเข้ามาเรียน จำนวนประมาณ 30 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่137 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

                  ในปี พ.ศ.2541 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ได้แจ้งความจำนง ขอมอบโอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกล่างให้กับสำนักงานคระกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน)รับไปดำเนินการต่อ โดยทำพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 และได้ใช้ชื่อเรียกว่า “โรงเรียนบ้านตะโกล่าง” สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยมีนายนิกร มณีโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสินแร่สยาม รักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร และในปัจจุบัน นายเฉลียว  เถื่อนเภา ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032919552 อีเมล์: tkl.030@hotmailcom
เว็บมาสเตอร์:: นรินทร์พร วัฒนบุญมา โทรศัพท์: 0801129565 อีเมล์: ladyamphai@gamil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]