โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายณัฏพล  วงศ์ทอง                        ประธานคณะกรรมการ

  2.พระอาจารย์  สุชิน (จิตธมโม)            กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนศาสนา)

  3.นายรัฐภูมิ  จีนขาวขำ                        กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนครู)

  4.นางเรวัต   ชาวไร่                             กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนศิษย์เก่า)

   

  5.นางจันทร์แรม  ธรรมลักคณา            กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  6.นางสาวกนกพร   มั่งมีผล                  กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)

  7.นางสาววิมล     สวนผึ้ง                     กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  8.นายทิพย์   เรือนใจดี                        กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

  9.นายเปลว   ปุริสาร                            กรรมการสถานศึกษาและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0919953601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัฐภูมิ จีนขาวขำ โทรศัพท์: 0925189322 อีเมล์: rattaprom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]