โรงเรียนช่องพรานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประวัติโรงเรียนช่องพรานวิทยา

 

ประวัติการก่อตั้ง

      โรงเรียนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ปี พ.ศ. 2519 พระครูอุเทศธรรมคุณ (พระอธิการฟุ้ง ปริปุณโณ)เจ้าอาวาสวัดโคกทอง เจ้าคณะตำบลเตาปูน-เขาชะงุ้ม  ดำริจะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาทางฝั่งตะวันตกของอำเภอโพธาราม เพราะเยาวชนในเขตนี้ต้องเดินทางไกลและลำบากที่จะต้องไปเรียนในตัวอำเภอโพธาราม และอำเภอเมือง 28 มีนาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่องพรานวิทยา มิถุนายน 2520  เปิดทำการสอนโดยมี นายสิงห์  มีสอน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกโรงเรียน ตั้งอยู่ที่ดินรวม 2 แปลง ดังนี้ แปลงแรก ที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา โฉนดที่ดิน 21616 เลขที่ 1071 หน้าสำรวจ 1980 ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงที่  รบ.472 แปลงที่สอง ที่ธรณีสงฆ์วัดโคกทอง โฉนดที่ดิน 22877 เลขที่ 72 หน้าสำรวจ 71 ซึ่งทางวัดได้อนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าหรือค่าอื่นใดเลยตามหนังสือวัดโคกทองที่ 37/2528 ลงวันที่ 9  ตุลาคม 2528 สมัยพระครูอุเทศธรรมคุณ  เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกทอง นายสุวิทย์  มานิตกุล ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา  2527 ปี  2527 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2  รุ่น  2) นายระดม  นิลศรี  ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2530 ปีการศึกษา 2535 เปิดทำการสอนชั้น ม. 4 4 พฤศจิกายน 2536 นายพร  เชยจิตร ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 8 พฤศจิกายน 2537นายปฏิภาณ  ทับประยูร ได้รับการแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปีงบประมาณ 2538 ใช้เงินเหลือจ่ายจากการก่อนสร้างอาคารหอประชุม กั้นใต้อาคาร 216 เพื่อใช้ทำสำนักงานต่าง ๆ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง ตุลาคม 2538 ปรับปรุงใต้อาคารหอนอนเป็นโรงอาหารนักเรียน 15 มกราคม 2539 กรมสามัญศึกษาได้สั่งปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน  และผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่  12 มกราคม 2538

 

 

ที่มา : SAR ปีการศึกษา 2556

วันที่ 6 มิถุนายน 2557

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-30 14:19:51 น.

นายวรรณชัย รังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่องพรานวิทยา

นายอนุชา เอกปัจชา
นายทัศนะ คำทมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,096
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนช่องพรานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 0-3235-9218 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิ่งกาญจน์ จันหนู โทรศัพท์: 0821762105 อีเมล์: kingkan_swu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]