โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑  นายบุญมี   มั่นคง                              ประธาน

  ๒. นางสาวมนฑรัตน์   มั่นคง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓. นายทวี   มั่นคง                                ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๔. นางสาวกัญญา  มั่นคง                     ตัวแทนฝ่ายครู

  ๕. นายบรรจง    คงคาหลวง                กรรมการ

  ๖. นายสามารถ   สุริวงค์                       กรรมการ

  ๗. พระครูอคควรกาญจน์                       ตัวแทนฝ่ายสงฆ์

  ๘. นางสาวนพกนก  พลราชม                กรรมการเลขานุการ  (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:20:32 น.

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bwtkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา เอี่ยมจริง โทรศัพท์: 0843738139 อีเมล์: kroonine26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]