โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. เด็กหญิงอัจฉรินทร์         สิทธิกุล             ประธาน

  ๒. เด็กหญิงพิไลลักษณ์       กสิวัฒน์            รองประธาน

  ๓. เด็กหญิงสุธิดา               รุ่นอยู่                ประชาสัมพันธ์

  ๔. เด็กหญิงกานต์ชนิต         น้อยประยูร        เหรัญญิก

  ๕. เด็กหญิงพัชชาพลอย       แก้วคำกองเจริญ   เหรัญญิก

  ๖. เด็กหญิงต้นรัก                 น้อยประยูร          กรรมการ

  ๗. เด็กหญิงศรัลลักษณ์         วิบูลย์ศักดิ์          กรรมการ

  ๘. เด็กชายธีรเมศ                 พิลึก                  กรรมการ

  ๙. เด็กหญิงจันทริกา             จิตรรัตน์             เลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:20:32 น.

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bwtkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา เอี่ยมจริง โทรศัพท์: 0843738139 อีเมล์: kroonine26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]