โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:20:32 น.

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bwtkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา เอี่ยมจริง โทรศัพท์: 0843738139 อีเมล์: kroonine26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]