โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 ร้อยตรีณรงค์  แสงสุริยงค์ ประธานกรรมการ
  2 นางอภิสมา  โพธารากุล กรรมการ
  3 นายทวี  รอดนารี กรรมการ
  4 นายสวัสดิ์  แกรแก้ว กรรมการ
  5 นายชัยยะ  เหลืองอารีพร กรรมการ
  6 นายพานิช  อังคภาณุกุล กรรมการ
  7 นายเสกสรร  ประสมทรัพย์ กรรมการ
  8 นายบังเอิญ  สมนาม กรรมการ
  9 นางสมาพร   ชูชื่นมานะกิจ กรรมการ
  10 นายวินัย  เพิ่มพวง กรรมการ
  11 นางแจ่ม  เซี่ยงฉิน กรรมการ
  12 นางเตือนใจ สุนันท์พงศ์ กรรมการ
  13 พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ กรรมการ
  14 นางสาวกาญจนา  ทัดสวน กรรมการ
  15 นายอภิชาต  แก่นน้อย กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034 694 162 อีเมล์: banthamakas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุลริศา ศรีโมรา โทรศัพท์: 0861681098 อีเมล์: akuma.aoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]