โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  วิสัยทัศน์(Vision)

   

   

  โรงเรียนบ้านท่ามะกา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีส่วนร่วม

  ปรัชญาโรงเรียน

   

   

          ปัญญา นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034 694 162 อีเมล์: banthamakas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุลริศา ศรีโมรา โทรศัพท์: 0861681098 อีเมล์: akuma.aoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]