โรงเรียนวัดสนามแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติของโรงเรียน

                  โรงเรียนวัดสนามแย้  ตั้งอยู่เลขที่  9/19  หมู่ที่  6  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  รหัสไปรษณีย์ 70190  โทรศัพท์  0-3469-1175  โทรสาร  0-3469-1175  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสนามแย้  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ 6 และหมู่ 7  โรงเรียนวัดสนามแย้  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด  228 คน  ตั้งอยู่ในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้  เนื้อที่ 8 ไร่ 0 งาน 39 ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 13:48:11 น.

โรงเรียนวัดสนามแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-691175 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย สอนใจ โทรศัพท์: 0854062263 อีเมล์: ืnoung1_noung@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]