โรงเรียนวัดสนามแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

          1.  นายไพโจน์  พุฒศรี                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ

          2.  นายปถัมภ์  รุ่งเรือง                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ

          3.  พระใบฎีกาทม  ขฺนติสาโร                       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์               กรรมการ

          4.  นายสุกิจ  สังคุ้ม                                     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

          5.  นายบัญชา  สังคุ้ม                                  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน               กรรมการ

          6.  นายสุชาติ  บุญวัน                                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง                    กรรมการ

          7.  นายสุรชาติ  ศรีวิชัย                                กรรการผู้แทนศิษย์เก่า                        กรรมการ

          8.  นางปนัดดา  โพธิ์พันธ์                            กรรมการผู้แทนครู                               กรรมการ

          9.  นายบุญช่วย  เสลาลักษณ์                      กรรมการผู้แทนครู                               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:09:23 น.

โรงเรียนวัดสนามแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-691175 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย สอนใจ โทรศัพท์: 0854062263 อีเมล์: ืnoung1_noung@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]