• กลุ่มงานบริหาร
 • กลุ่มบริหารวิชาการ

  กลุ่มบริหารงบประมาณ

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

   

 • ระบบกรอกข้อมูล
 • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

  ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O6)

  การประชาสัมพันธ์ (O7)

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)

  การดำเนินงาน (O10 - O12)

  การปฏิบัติงาน (O13)

  การให้บริการ (O14 - O17)

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18 - O20)

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ (O21 - O24)

  การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O31)

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O36 - O37)

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

  แผนป้องกันการทุจริต (O39 - O41)

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (O42 - O43)

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-05 09:21:31 น.

โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686420 อีเมล์: banbong_tee@hotmail.com,banbongtee517@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณ​ภา​ ธนาคุณ โทรศัพท์: 0973160206 อีเมล์: Wannapatanakoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]