โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) เดิมชื่อโรงเรียนวัดรางหวาย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  

    พ.ศ. 2465 ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณของทางราชการ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

    ในปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และในปี พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)” สหวิทยาเขตมหามงคล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]