โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

                       1. นายธนู  จารุพงษ์               ประธานกรรมการ

                       2. นางวาสนา  คงมั่น              กรรมการ

                       3. นายสมโภชน์  วงษ์น้อย      กรรมการ

                       4. นายสุธี  ทองนุ่ม                กรรมการ

                       5. นายคำนน  ดอนสระ           กรรมการ

                       6. นายนิคม  สุดทอง              กรรมการ

   ึ                    7. นายเสาร์  ระเบียบ              กรรมการ

                       8. นายประเสริฐ  น้ำดอกไม้     กรรมการ

                       9. นางสุนทรี  ชินพัณณ์           กรรมการ

                     10. นายวิชิต  ตันธนสุนทร         กรรมการ

                     11. นายส่อง  ทองนุ่ม                กรรมการ

                     12. นางแสงเดือน  วงษ์แก้ว       กรรมการ

                     13. นายดิเรก  ศรียลักษณ์         กรรมการ

                     14. นางมะลิวัล  ทองนุ่ม            กรรมการ

                     15. นายพีระพล  ปฏิทัศน์           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]