โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี  2561  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 

  รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สู่ความสำเร็จด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  การศึกษา  คือ  การพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดี  สามารถพึ่งตนเองได้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]