• การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • ITA 2020
     

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี  2559 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำงานแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-22 08:39:39 น.

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3559-1003 อีเมล์: phraborom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณจรุง จินตนประเสริฐ โทรศัพท์: 035591003 อีเมล์: maneewan Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]