• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลองค์พระ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2524 โดยมี
  ตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.) เป็นผู้สอน และเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2525
  โดยมีเพียงอาคารเรียนชั่วคราวผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่และรับจ้างทั่วไป
  ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองใหม่โรงเรียนขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
  โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาทางด้านทิศตะวันตก สุดเขตอำเภอด่านช้าง
  ติดเขตอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ทิศเหนือติดเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  การคมนาคม โรงเรียนตั้งอยู่ห่างตัวอำเภอด่านช้าง 75 กิโลเมตร ห่างจาก ศาลากลางจังหวัด
  สุพรรณบุรี 165 กิโลเมตร เป็นถนนราดยางตลอดสายถึงโรงเรียน ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3  125 กิโลเมตร

  การจัดการศึกษา เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่งปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียน
  ขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 08:20:30 น.

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา จันสิงคำ โทรศัพท์: 0985535361 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]