• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสำเภา  เจริญกุล             ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

  2. นายสุวิทย์  พรหมดี               ตำแหน่งกรรมการ

  3. นายปาย  จำปาเทศ              ตำแหน่งกรรมการ

  4. นางแตงอ่อน  ขุนณรงค์       ตำแหน่งกรรมการ

  5. นายสุรินทร์  ทีปะลา             ตำแหน่งกรรมการ

  6. นายอภิโชติ  ดิฐษดี             ตำแหน่งกรรมการ

  7. นายทองพุด  ลาซ่า              ตำแหน่งกรรมการ

  8. นายสุทธิพร  บุญสุข             ตำแหน่งกรรมการ

  9. นายบุญรอด   พลเสน           ตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 08:20:30 น.

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา จันสิงคำ โทรศัพท์: 0985535361 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]