โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายเกรียง  นักพาณิชย์              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายสมพงษ์  สุทธิภัทรพงษ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                      

  นายอยู่รั้ง  เอื้อวัฒนา                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายพล  สินสวนแตง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                           

  นายวัฒนา  ง้วนจินดา                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายกอบชัย  สิทธิเกรียงไกร        ผู้ทรงคุณวุฒิ                      

  นางพรปวีณ์  สถาปนพิทักษ์กิจ     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางประภาลักษณ์  จงสมจิตร       ผู้แทนองค์กรชุมชน                

  นางวันจันทร์  ลีอารีย์กุล              ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  พระครูสิริกิตติคุณ                       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์              

  พระครูสุวรรณธรรมาภิมลฑ์          ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  นางน้ำทิพย์  ตั้งวิรุฬ                    ผู้แทนศิษย์เก่า                    

  นายอำนวย  มาลัย                      ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางพัชรี  หาญทนงค์                  ผู้แทนครู                                  

  นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:45 น.

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]