โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยา  ปีการศึกษา 2559

  นายดวงยอดเพชร           ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  นายรัชพล       พันธ์บัว        รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

  นางสาวสุพัตร     จันทร       รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

  นางสาวพรทิพย์   พันธุ์แตง    เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางภาวิตา อ่อนอินทร์

 • นางสาวฉัตรชนก นิลจินดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]