โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนสวนแตงวิทยา  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา        

            เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์

 • นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,790
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035-599200 อีเมล์: stschool@suantaeng.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกษราพร บุญญาอรุณเนตร โทรศัพท์: 0811907020 อีเมล์: lukket_ku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]