โรงเรียนวัดหนองเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่ประชาคมอาเซียน

  ปรัชญา

          ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 14:30:12 น.

โรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034310880 อีเมล์: nong-suea@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนัดดา ปัตนาถา โทรศัพท์: 0981031657 อีเมล์: nadkiki14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]