โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • กระดาษถาม-ตอบ
 • Q&A

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสุวิทย์   อุ่นฐิติวัฒน์            ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.  นายกกล้าหาญ   แก้วจีน           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นายวินัย   พันธ์แจ่ม                  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  4.  นางสมหมาย   ป้อมโอชา         กรรมการผู้แทนครู

  5.  นายอัฑฒวีร์   จันทะนุรักษ์        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  6.  พระครูหริภูมิรักษ์                     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  7.  นายศราวุฒิ   บุญลอย              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.  นายสมควร   มะโดด                กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  9.  นางยุวดี   ทำมาหากิน             กรรมการสถานศึกษาและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 16:04:53 น.

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-300680 อีเมล์: watmai2007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร ปิงสุแสน โทรศัพท์: 0864309524 อีเมล์: kikky555kikky@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]