• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กชายธรรมรัตน์  อภิสิทธิ์สานนท์ ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  สิงห์โต  รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงน้ำเพชร แซ๋ซื้อ กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
  4. เด็กหญิงจตุรพร  เสาชัย  กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  5. เด็กหญิงปาริษา  สูงเนิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  สารวัตรนักเรียน

  1. เด็กชายวรบรรณ  คงกล่อม
  2. เด็กชายกฤษฎาพัฒน์  เจริญรอย
  3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมลออ
  4. เด็กหญิงนภสร  เนียมจีน
  5. เด็กหญิงพัชรพร  อนันเต่า

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 14:33:15 น.

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]