• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง)   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๐  หมู่  ๑   ตำบลทุ่งกระพังโหม   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๐   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๔๘๑  โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี  พระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ซึ่งทรงพระกรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินและตำหนักให้เป็นสถานศึกษาแก่กุลบุตร   กุลธิดา  ใช้เป็นสถานศึกษาตลอดมา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-17 19:11:56 น.

โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-351316 อีเมล์: intarasak_banyang@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ ไกรวิจิตร โทรศัพท์: 0970468195 อีเมล์: orawankaekae@gomail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]