โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายชาตรี  โพธิ์ทองนาค                       ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.นายพิชัย  บูชาพิมพ์                             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.นายณรงค์  บุญพันธ์                             ผู้แทนองค์กรชุมชน

  4.นายถิรพัฒน์  หล้าเตียง                        ผู้แทนครู

  5.นายประกิจ  ผุยรอด                              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นายสมควร  แพทย์ประสิทธิ์                  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.พระครูวิชัยธรรมานุกูล                           ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.นายสมชาย  จันขู                                 ผู้แทนผู้ปกครอง

  9.นางสาวปวริศา  มีศรี                             ผู้บริหาร (กรรมการ/เลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:18:02 น.

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]