โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

              โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุขภาพดีและดำรงตนตามวิถีชีวิตพอเพียง

    ปรัชญาของโรงเรียน

               “ผู้เรียนสำคัญที่สุด”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:18:02 น.

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]