โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายชยพล           กนกพฤกษ์         ประธานกรรมการ

  2.พระวาริน              ฐานุตาโร      กรรมการ

  3.นายสมัชชา         ทองสิมา         กรรมการ

  4.นายชาญ             เที่ยงพูนวงศ์         กรรมการ

  5.นายเทพรัตน์         รอดเหตุภัย      กรรมการ

  6.นางเสวย             เกษลาม     กรรมการ

  7.นายชลอ              จำปาขาว      กรรมการ

  8.นางอัปสร     นามแสงผา      กรรมการ

  9.ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 20:34:31 น.

โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]