โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงธนรินทร์ ฐิติมิตร ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงสุทธิษา แก้วประไพ รองประธานสภาคนที่ ๑

  เด็กหญิงยศวดี สมศักดิ์ รองประธานสภาคนที่ ๒ /งานกิจการนักเรียน

  เด็กหญิงณภัสสร สวนตะโก เลขานุการสภา

  เด็กหญิงชนัดดา เพชรคำแหง งานวิชาการ/งานอนามัย

  เด็กหญิงมีนา  เรียวไธสง เหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงไอรดา เกิดประเสริฐ ปฏิคม/สารวัตรนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 20:34:31 น.

โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]