โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

   ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา

                  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (อวยชัยอนุสรณ์) ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดพุทธธรรมรังษี ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2517 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดพุทธธรรมรังษีเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  มีนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 13   คน รวม 28 คน มีนายปฐม  สมเชื้อเวียง   และนางสาวพรรณี  สมเชื้อเวียง เป็นครูประจำชั้น

                  การริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน      มีพระมหาฟัก  สุกธฺมโม     และนายอำนาจ  มนูชัย เป็นผู้ริเริ่ม   โดยพระมหาฟักให้ที่ดินจำนวน  30 ไร่     ใช้โฉนดร่วมกับทางวัดซึ่งมีที่ดินทั้งหมด   75  ไร่

                  พ.ศ.2518 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน  นายอำนาจ  มนูชัย ร่วมบริจาคคิดเป็นเงิน 550,000 บาท เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม 2518  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2518  นักเรียนได้เริ่มเข้าเรียนตั้งแต่วันที่  26  ธันวาคม  2518 เป็นต้นมา  ต่อมาทางราชการอนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อต่อเติมอาคารชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน  สร้างบ้านพักครู แบบ 312 จำนวน 2 หลัง  สร้างส้วม  โรงอาหาร ถังเก็บน้ำฝนและบ่อเลี้ยงปลา

                   พ.ศ. 2538  นายพิศิษฐ์  เฮ็งรักษา - นางเพ็ญศรี  ชั้นบุญ  ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 หลังและส้วม 3 ที่นั่ง พร้อมทาสีและติดตั้งพัดลมเพดานตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นเงิน  450,000 บาท

                  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2541  ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ซึ่งมีความเห็นตรงกันในการขอรื้ออาคารเรียนแบบ 008 ของโรงเรียนวัดห้วยพลู   มาปลูกสร้างที่โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์) และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม  2541  สิ้นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนขนย้ายและปลูกสร้างประมาณ 370,000 บาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-987330 อีเมล์: watphut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล คงประจักษ์ โทรศัพท์: 0816641332 อีเมล์: pie--apple1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]