โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายชาติ   สุขาบูรณ์                    ตำแหน่ง        ประธานกรรมการ

  2.  พระใบฎีกาสุชิน  กิตติทินโน       ตำแหน่ง        ผู้แทนพระภิกษุ

  3. นายพิชัย   รุ่งแจ้ง                        ตำแหน่ง        ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายทองหล่อ   แถมยงค์              ตำแหน่ง        ผู้แทนผู้ปกครอง

  5. นายสุชาติ   ทรัพย์แสนดี             ตำแหน่ง        ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นายพยอม  จิตรักมั่น                   ตำแหน่ง     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7. นายเพชร  เหมือนวงษ์ธรรม       ตำแหน่ง        ผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นางยุพินรัตน์   กุลภา                  ตำแหน่ง        ผู้แทนครู

  9. นายสถาพร   นาลัย                     ตำแหน่ง        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถาพร นาลัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรทิพย์ ชัยสุวรรณ์

 • นางจิราพร พงค์อำไพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-987330 อีเมล์: watphut@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรมล คงประจักษ์ โทรศัพท์: 0816641332 อีเมล์: pie--apple1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]