• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 
  
  1. นายกฤษฎา มณีมาศ         ประธานกรรมการ
  2. พระครูจิรวรธรรม            กรรมการผู้แทนพระภิษุสงฆ์
  3. นายพนม สอาดชูชม         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายชัยประสิทธิ์ ฟักสกุล      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  6. นางสาวณปภาณ์ภรณ์ ชมภูนิช   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. นางณภัทร เอี้ยงอารี         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  8. นายวัลลภ ขวัญมา          กรรมการผู้แทนครู
  9. นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว       กรรมการและเลขานุการ (ผอ.)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-21 14:17:03 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]