• คณะกรรมการนักเรียน
 • 
  1. เด็กหญิงศศิธร อ่อนนาเลน          ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงฤทัย ปานโต             กรรมการ
  3. เด็กหญิงธนพร นิรันดร             กรรมการ
  4. เด็กชายศราวุธ สุนทร             กรรมการ
  5. เด็กหญิงนิภาภัทร ศักดิ์สุภาพ        กรรมการ 
  6. เด็กหญิงณัฐวลัย วัฒนวิการ         กรรมการ
  7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย คงนา           กรรมการ
  8. เด็กชายทัศนัย บุญนำ             กรรมการ
  9. เด็กชายรชต แก้วสกุล             กรรมการ
  10. เด็กชายวายุ บุญบางเก็ง           กรรมการและเลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-03 14:06:15 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]